Lekcje języka angielskiego

2019-04-24 14:42:00

Od 25.04 lekcje języka angielskiego z panem Danielem Mikoszem będą się odbywały zgodnie z planem. Uczniowie klas maturalnych mogą również zgłosić się do pana Mi…

czytaj więcej »


Rozdanie świadectw maturzystom

2019-04-24 13:36:00

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i Technikum mogą odbierać świadectwa od piątku 26 kwietnia od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły.

czytaj więcej »


Strajk pracowników oświaty

2019-04-08 8:05:00

W związku z rozpoczętym dziś w naszej szkole strajkiem bezterminowym, wszystkie zajęcia dydaktyczne są zawieszone do odwołania. Uczniowie Branżowej Szkoły I Sto…

czytaj więcej »


Komunikat dotyczący strajku nauczycieli

2019-04-07 22:23:00

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a nauczycielami w dniu jutrzejszym prawdopodobnie rozpocznie się strajk w naszej szkole.

czytaj więcej »


Informacja Dyrektora ZSZiO w Żukowie

2019-04-04 11:58:00

W wyniku przeprowadzonego w dniach 21-22.03.2019 roku referendum 98% pracowników naszej szkoły biorących w nim udział opowiedziało się za strajkiem. Zachodzi u…

czytaj więcej »