Badanie lekarskie dla kandydatów do Technikum

2017-07-05 12:56:00

Informujemy, że badanie lekarskie dla Kandydatów do Technikum odbędzie się 13.07.2017 o godzinie 13.00. Uzyskanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu do dnia 13.07 jest warunkiem przyjęcia kandydata do Technikum. Obecność obowiązkowa. Wydawanie skierowań bezpośrednio przed badaniem.