Badania lekarskie dla kandydatów

2016-07-05 14:37:00

W dniu 6 lipca odbędą się obowiązkowe badania lekarskie dla kandydatów do Technikum w godzinach 8.00 - 10.00.

Uwaga! - zmiana dotycząca uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Uczniowie nie będą mieli badań 6 lipca, natomiast są zobowiązani do niezwłocznego przyniesienia wyników badań lekarskich, na które kieruje pracodawca.

Badania dla uczniów Technikum odbędą się w Szkole. Przed wejściem do lekarza prosimy o pobranie skierowania z sekretariatu.