Certyfikat dla klas wojskowych

2019-05-07 10:21:00

Biuro do Spraw Proobronnych przyjęło nasze Liceum Ogólnokształcące do grona szkół objętych wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej i włączyło nasze klasy mundurowe do ogólnopolskiego systemu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Obecnie w programie MON uczestniczy ponad 100 szkół, w których naukę pobiera prawie 5 tys. uczniów w mundurach wojskowych. W województwie pomosrskim oprósz Żukowa są to szkoły w Chojnicach, Malborku, Skórczu, Redzie, Pelplinie i Lęborku. Uczniowie, którzy spełnili wymagania programowe otrzymują certyfikat MON oraz zaświadczenie dyrektora szkoły o odbyciu szkolenia wojskowego w zakresie upoważniającym do premiowanych wojskowych ścieżek zawodowych. Absolwenci mają m.in. prawo do dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do akademii wojskowych oraz odbycia w najbliższe wakacje skróconej formy służby przygotowawczej. Część uczniów jest już żołnierzami WOT lub planuje związać się z tym rodzajem wojsk.