Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2018-10-31 22:42:00

Przypominamy, że dzień 2.11.2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia lekcyjne nie odbywają się, natomiast sekretariat szkoły i świetlica działają normalnie.