Integracja klas pierwszych

2019-10-04 15:12:00

Początek roku szkolnego jest dla wszystkich ważnym i zarazem trudnym momentem. Wrzesień jest miesiącem, w którym uczniowie i nauczyciele podejmują nowe wyzwania, związane choćby z trudem codziennego wstawania i systematycznego przygotowywania się do zajęć.  Jednym z trudniejszych zadań jakie stoją przed uczniami jest powrót do funkcjonowania w grupie. Po okresie rozluźnienia trzeba wrócić do systemu jaki obowiązuje w szkole, komunikowania się z rówieśnikami i poszukiwania po raz kolejny swojego miejsca.  W naszej szkole we wrześniu uczniowie klas I uczestniczyli w różnorodnych działaniach mających na celu integrację zespołu klasowego. Klasy Liceum Ogólnokształcącego i Technikum uczestniczyły w warsztatach integracyjnych prowadzonych przez zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odbywających się podczas obozu czy wycieczek klasowych. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia korzystają z możliwości zintegrowania się podczas wyjść klasowych w ramach rajdów czy wycieczek, również w towarzystwie pedagoga czy psychologa szkolnego. Dzięki działaniom integracyjnym podejmowanym przez nauczycieli uczniowie mogą poznać siebie nawzajem, co pozwala im znacznie lepiej funkcjonować w szkole. Praca taka ułatwia budowanie udanych, pozytywnych relacji z koleżankami i kolegami. Pozwala to także na stworzenie serdecznej i przyjacielskiej atmosfery, dzięki której uczniowie mogą poczuć się zaakceptowani i bezpieczni w zespole klasowym.

Martyna Kuberska
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg