Klasa Straży Granicznej w Bieszczadach

2012-05-11 13:04:00

W dniu 28.04.2012 roku klasa I LSG wyjechała na obóz kondycyjny w Bieszczady. Był to drugi z kolei obóz objęty programem nauczania w klasie licealnej o profilu mundurowym.

Kadeci byli zakwaterowani w Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie, co stanowiło doskonałą, jak się okazało, bazą wypadową na górskie szlaki. Usytuowanie schroniska z dala od miejskiej cywilizacji pozwoliło na wyznaczenie tras pieszych wycieczek w taki sposób, by uczniowie mogli udoskonalić sprawność marszu bezpośrednio w górskim terenie. W programie obozu znalazło się również spotkanie z funkcjonariuszami tamtejszej Straży Granicznej. Mundurowi z Wetliny udostępnili żukowskim kadetom służbowy szlak, będący trasą ich codziennego patrolu. Przywoływali także zaskakujące sytuacje, jakie im się przytrafiły w czasie służby. Młodzież miała również możliwość obejrzenia sprzętu, który był wykorzystywany przez Straż Graniczną podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Oprócz charakterystycznych dla obozu kondycyjnego działań związanych z kształtowaniem sprawności fizycznej kadetów program przewidywał czas na rozrywkę, jaką niewątpliwie było wspólne śpiewanie piosenek przy ognisku. Ostatni dzień natomiast został przeznaczony na wyjazd do Lwowa, gdzie młodzież mogła poznać architekturę miasta, kulturę mieszkańców Ukrainy i ich obyczajowość, o czym w sposób bardzo zajmujący opowiadał przewodnik.

Koniec obozu przypadł na datę 05.05.2012 roku i można chyba stwierdzić, że jego najważniejsze cele zostały zrealizowane. Młodzież bowiem przestrzegała codziennych obowiązków związanych z wypełnieniem zadań wynikających z harmonogramu zajęć, uczyła się współpracy w grupie i zgłębiała wiedzę z dziedziny służby Straży Granicznej. Nie zabrakło również elementów rozwoju intelektualnego i kulturalnego, a i z rozrywki można było skorzystać na miarę kadeta liceum klasy mundurowej.

RE

Informacja o wizycie naszych uczniów w Bieszczadzkim Oddziale Strazy Granicznej ukazała sie również na stronie Straży Granicznej

 

0099.jpg

0093.jpg

0091.jpg

0082.jpg

005.jpg