Klasowy ranking frekwencji

2016-09-19 16:29:00

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie!

Od początku roku szkolnego prowadzimy KLASOWY RANKING FREKWENCJI!

Co miesiąc będziemy wybierać jedną klasę z każdego typu szkoły, która będzie miała najwyższy procent obecności na zajęciach w danym miesiącu. Oznacza to, że do dnia 5 każdego miesiąca będziemy ogłaszać wyniki rankingu z miesiąca poprzedniego (trzy klasy: LO, TECHNIKUM i ZSZ z najlepszą frekwencją). Najbliższe wyniki zostaną ogłoszone 5 października i będą dotyczyły frekwencji klas za miesiąc wrzesień. Wyniki ogłosimy na FB, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

POWODZENIA:)

Na zwycięzców co miesiąc będzie czekać nagroda niespodzianka!