Komunikat dla klas IIbz i IIcz

2013-04-26 12:47:00

Wycieczka do Stutthofu odbędzie się 6.05.2013. Zbiórka przed szkołą o godzinie 8:15,
wyjazd o 8:30.

Uczniowie, którzy nie wyjeżdżają na wycieczkę, będą w tym dniu realizować zajęcia według planu klas IIaz (IIbz) i IIdz (IIcz).

Osoby z obu klas, które wcześniej nie zadeklarowały udziału w wyjeździe, a chcą wziąć w nim udział, powinny zgłosić się do wychowawców w dniu wycieczki. Koszt wycieczki - 25 zł.