Konkurs na najwyższą frekwencję

2017-06-13 17:12:00

Przedostatnia edycja konkursu na najwyższą frekwencję przyniosła następujące rezultaty: Miejsce 1. zajęła klasa 3az z wynikiem 91,14%, na miejscu drugim klasa 1TEP - 90,51% i na miejscu trzecim, zaledwie o 3 setne gorsza klasa 1LBN - 90,48%.

Wyniki w poszczególnych typach szkół przedstawiają się następująco:

Liceum Ogólnokształcące:

1. 1LBN - 90,48%
2. 2LSG - 88,77%
3. 2LOP - 83,41%

Technikum:

1. 1TEP - 90,51%
2. 1TTK - 89,35%
3. 2TEL - 89,16%

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

1. 3az - 91,14%
2. 2cz - 86,49%
3. 2bz - 85,84%