Konkurs frekwencji - podsumowanie roku 2017/2018

2018-10-03 07:53:00

W naszym zeszłorocznym konkursie na najliczniej  uczęszczającą do szkoły klasę wygrała 1TL z frekwencją 90,94% przed 2bz (89,39%) i 1TE (88,85%). Nagrodą dla wygranych będzie 500zł z Rady Rodziców na dofinansowanie wycieczki, a za 2. i 3. miejsce odpowiednio 3 i 2 dni bez pytania i niezapowiedzianych kartkówek. Gratulujemy zwycięzcom! Konkurs będzie miał swoją kolejną edycję w bieżącym roku szkolnym.