Konkurs „Patron mojej szkoły – Książęta Pomorscy”

2017-09-21 07:48:00

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Patron mojej szkoły – Książęta Pomorscy

Cele konkursu:

- poszerzenie wiedzy na temat patrona szkoły

- promowanie wartości reprezentowanych przez patrona szkoły

- kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji  z własną szkołą

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji szkolnej

- zachęcanie młodzieży do prezentowania własnych umiejętności plastycznych

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSZiO w Żukowie.
  2. Prace powinny być wykonane samodzielnie oraz zgodne z tematem konkursu.
  3. Technika prac dowolna.
  4. Format od A4 do A2.
  5. Portret patrona szkoły, scena z życia patrona.

Prace plastyczne należy złożyć w bibliotece szkolnej u p. Danuty Klimkiewicz do 30 września.