Konsultacje dla rodziców

2016-02-29 16:54:00

Zapraszamy na indywidualne konsultacje rodziców z wychowawcami i nauczycielami we wtorek 15.03.2016 od godziny 16:00 do 18:00.

Przypominamy również, że kolejne zebranie rodziców odbędzie się 12 kwietnia 2016 o godz. 17:00.