Konsultacje dla rodziców

2018-04-23 08:01:00

Zapraszamy na indywidualne konsultacje rodziców z wychowawcami i nauczycielami we wtorek 24.04.2018 od godziny 17:00 do 19:00.

Przypominamy również, że kolejne konsultacje dla rodziców odbędą się 15 maja 2018 w godzinach 16:00 - 18:00.