Kurs strzelecki dla klas pierwszych wojskowych

2018-09-14 11:37:00

Z dniem 1 września 2018r klasy pierwsze wojskowe rozpoczęły szkolenie w zakresie strzelania z broni pneumatycznej. Szkolenie obejmie zarówno teorię jak i praktykę posługiwania się bronią pneumatyczną i palną. W ramach kursu klasy pierwsze wezmą również udział w zajęciach na profesjonalnej strzelnicy. Zajęcia strzeleckie będą prowadzone w grupach, do których rekrutację prowadzi pan Marek Klimkiewicz. Kurs jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.