Mundury dla technika transportu kolejowego

2019-08-29 12:55:00

Informujemy, że można już odbierać mundury dla klas pierwszych kolejowych. Opłaty prosimy wnosić w sekretariacie szkoły. Prosimy o przynoszenie odliczonych kwot (panie sekretarki nie mają drobnych).