Nabór do projektu Leonardo da Vinci

2013-06-18 11:38:00

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na praktykę do Wielkiej Brytanii uczniów klas drugich i trzecich Technikum w roku szkolnym 2013/2014 zawiadamiamy, że nabór do drugiej edycji projektu rozpocznie się w pierwszych dniach września 2013 testem językowym, po którym nastąpią rozmowy kwalifikacyjne oraz ocena dokumentów w języku angielskim: Europass CV i listu motywacyjnego.

  • Wnioski do odbioru w sekretariacie
  • Termin składania wypełnionych wniosków: 4 września 2013
  • Regulamin rekrutacji: Pobierz