Nowy projekt ERASMUS +

2016-10-31 17:33:00

Z wielką przyjemnością informujemy, że szkoła otrzymała możliwość realizacji kolejnego projektu Erasmus + finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 117931 EUR, co stanowi równowartość kwoty 499 508,54 PLN.

W chwili obecnej szkoła jest na etapie podpisywania umowy finansowej.

Jednocześnie zaczynamy rekrutację do projektu. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 2 i 3 Technikum, którzy chcą odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową w Londonderry, w Irlandii Północnej. Wyjazd najprawdopodobniej 8 stycznia 2017 (termin wyjazdu może ulec przesunięciu).

Osoby chętne proszone są o złożenie podań (formularz dostępny w sekretariacie Szkoły) do piątku 4.11.2016.

O kolejnych etapach rekrutacji bedziemy powiadamiać na gazetce (II piętro) oraz na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Projekty.