Nowy zawód - Kierowca mechanik

2016-06-01 12:40:00

Gimnazjalistów, którzy planują kontynuację nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie kierowca-mechanik informujemy, że Szkoła nawiązała kontakty z kilkoma zakładami pracy, które deklarują chęć przyjęcia uczniów. W przypadku wyboru tego kierunku kształcenia prosimy o kontakt ze Szkołą.