Obóz pod Durbaszką

2013-04-26 08:40:00

W schronisku pod Durbaszką w Małych Pieninach odbył się obóz szkoleniowo-kondycyjny, w którym uczestniczyli kadeci klas pierwszych liceum o profilu mundurowym. Uczniowie wraz z kadrą wyruszyli osiemnastego kwietnia wczesnym rankiem, by w drodze do miejsca docelowego zatrzymać się w Częstochowie i wstąpić do klasztoru na Jasnej Górze.

W Jaworkach niedaleko schroniska byliśmy przed wieczorem – i wówczas rozpoczęła się prawdziwa przygoda. Program obozu był bardzo urozmaicony, a harmonogram zajęć skoncentrowany na działaniach o charakterze paramilitarnym. Szkolenie poprowadzili instruktorzy z Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW: Sławomir Szczerkowski, Bartłomiej Luberda, Stanisław Orzechowski oraz czynny żołnierz zawodowy Brygady Powietrzno Desantowej.

Zajęcia obejmowały teoretyczne zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnowojskowej, łączności we współczesnych służbach mundurowych, udzielania pierwszej pomocy, strategii wojskowej, strzelectwa i bronioznawstwa itd. Nabytą wiedzę kadeci z Żukowa mieli możliwość wykorzystać w zadaniach i ćwiczeniach praktycznych. Część szkolenia przeprowadzono w terenie w ramach realizacji taktyki zielonej. Każdy z uczniów został  też poddany specjalistycznemu testowi sprawności fizycznej.

Jeden dzień obozu został przeznaczony na wędrówkę po okolicznych wzniesieniach górskich, by kadeci poszczególnych klas mogli popracować nad swoją kondycją i wytrzymałością fizyczną. W schronisku pod Durbaszką można było posiedzieć przy kominku albo rozpalić ognisko, by wspólnie pośpiewać i miło spędzić wolne od zajęć wieczory.

W ostatnim dniu nastąpiło podsumowanie obozu, w czasie którego  przeprowadzono wśród uczniów test z wiedzy nabytej w czasie szkolenia. Kadeci poszczególnych klas mundurowych wzięli również udział w zawodach sprawnościowych, które wymagały wykorzystania umiejętności kształtowanych podczas zajęć ze strzelectwa, udzielania pierwszej pomocy, bronioznawstwa itd. Wyniki tych zmagań zostały przedstawione w czasie uroczystego apelu kończącego obóz.

Do domu wróciliśmy autokarami 23 kwietnia o wczesnych godzinach porannych. Założone cele obozu zostały w pełni zrealizowane, a wszelkie niedociągnięcia sprawnościowe kadetów będą powoli niwelowane w czasie zajęć szkolnych.

P4210283.JPG

P4220341.JPG

P4200271.JPG

P4200256.JPG