Obóz szkoleniowo-integracyjny w Garczynie

2012-09-23 18:16:00

Obóz szkoleniowo-integracyjny w Garczynie w dniach 17-21.09.2012 roku

 
Dwie klasy pierwsze liceum policyjnego oraz klasa liceum straży granicznej wyjechały na obóz szkoleniowo-integracyjny w Garczynie pod opieką swoich wychowawców: IA LP – Katarzyny Turzyńskiej, IB LP – Celiny Leszczyńskiej-Rubin, I LSG – Roberta Redlickiego oraz dwóch instruktorów: Radosława Pleszyniaka i Szymona Biernackiego, którzy pełnili funkcję komendantów obozu. Słoneczna aura, która dominowała w czasie pobytu, sprzyjała przeprowadzeniu zajęć sprawnościowych w terenie. Odbywały się one w głównej mierze pod okiem grupy militarnych instruktorów, którzy zapewnili naszym kadetom ćwiczenia o charakterze wojskowym, np. paintball, nocne podchody, tor przeszkód, „skok ku słońcu”, most linowy, marsz rekruta itp. Ponadto młodzież uczestniczyła  w szkoleniach teoretycznych z zakresu zasad organizacyjnych klas liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym, terenoznawstwa, przeprowadzonych przez p. Radosława Pleszyniaka, w szkoleniu dotyczącym budowy i funkcji broni palnej z p. Markiem Klimkiewiczem oraz zajęciach integracyjnych z  pedagog szkoły  p. Alicją Walentowską. Ćwiczenia z musztry prowadzili instruktorzy naszego obozu oraz podinspektor Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Tomasz Turzyński. Na prelekcję o przepisach ruchu drogowego specjalnie dla kadetów z Żukowa przyjechała nadkomisarz Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach Anna Wałendzis.

Harmonogram zajęć szkoleniowych grupy młodszych kadetów klas mundurowych był tak napięty, że właściwie jedynie wieczory można było przeznaczyć na integrowanie się młodzieży. Sprzyjały ku temu zajęcia sportowe na orliku lub wspólne ogniska, w czasie których pieczono kiełbaski i śpiewano piosenki. Można uznać „unitarkę” w Garczynie za obóz, który pozwolił utwierdzić kadetów pierwszych klas mundurowych w przekonaniu, że wybrali odpowiednią dla siebie szkołę.

Robert Redlicki

garczyn2.JPG

 

garczyn3.JPG

garczyn4.JPG

 

garczyn5.JPG

garczyn6.JPG