Obóz szkoleniowo-integracyjny w Garczynie

2015-09-06 19:58:00

Tuż po zakończeniu uroczystości związanych z powitaniem nowego roku szkolnego klasy pierwsze liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym i Straży Granicznej wyruszyły  na obóz szkoleniowo-integracyjny do Garczyna. Towarzyszyli im wychowawcy:  Szymon Świerczyński i  Robert Redlicki oraz opiekunowie: Szymon Biernacki i Radosław Pleszyniak. Pogoda była zmienna – od upałów i burzy z piorunami w czasie nocnych podchodów, aż po mżawki i ochłodzenie, co jednak nie przeszkadzało w przeprowadzeniu zajęć sprawnościowych w terenie. Odbywały się one w głównej mierze pod okiem grupy militarnych instruktorów, którzy zapewnili naszym kadetom ćwiczenia o charakterze wojskowym, np. paintball, wspomniane nocne podchody, tor przeszkód, „skok ku słońcu”, most linowy, marsz rekruta itp. Ponadto młodzież uczestniczyła  w szkoleniach teoretycznych z zakresu zasad organizacyjnych klas liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym i terenoznawstwa, przeprowadzonych przez Radosława Pleszyniaka, oraz w zajęciach integracyjnych z  pedagog szkoły Alicją Walentowską. Robert Redlicki natomiast ujawnił młodzieży tajniki skutecznego emitowania głosu, co może się przydać w czasie składania ślubowania. Ćwiczenia z musztry prowadzili instruktorzy naszego obozu.

Harmonogram zajęć szkoleniowych grupy młodszych kadetów klas mundurowych był tak napięty, że jedynie wieczory można było przeznaczyć na integrowanie się młodzieży. Sprzyjały ku temu zajęcia sportowe na orliku lub wspólne ogniska, w czasie których pieczono kiełbaski i śpiewano piosenki. Można uznać „unitarkę” w Garczynie za obóz, który pozwolił utwierdzić kadetów pierwszych klas mundurowych w przekonaniu, że wybrali odpowiednią dla siebie szkołę.

Robert Redlicki

oboz1.JPG


oboz2.JPG


oboz3.JPG