Obozy klas mundurowych

2017-05-25 16:35:00

Obozy klas mundurowych

W dniach 29.06.2017 – 01.06.2017 klasy drugie o profilu policyjnym i profilu straż graniczna wezmą udział w obozie szkoleniowym w Przywidzu. W ramach obozu uczniowie wezmą udział w szkoleniach z zakresu łączności, podstawowych działań lekkiej piechoty w zakresie taktyki zielonej, survivalu , ratownictwa pola walki .

W terminie 29.06.2017 – 02.06.2017 uczniowie klas pierwszych o profilu bezpieczeństwo narodowe oraz straż graniczna wezmą udział w obozie szkoleniowo – kondycyjnym w Schronisku pod Durbaszką w Małych Pieninach. W trakcie obozu uczniowie uczestniczyć będą w szkoleniach w zakresie musztry i regulaminów wojskowych, rozpoznania i uzbrojenia armii państw tworzących NATO, zagadnień  inżynieryjno – saperskich,  terenoznawstwa, taktyki zielonej, ratownictwa pola walki. Szkolenie w zakresie terenoznawstwa odbywać się będzie w trakcie pieszych wycieczek w Pieniny, tak by uczniowie mogli jednocześnie poznać walory przyrodnicze tego terenu. Obozy szkoleniowe dla klas mundurowych odbywają się w naszej szkole corocznie ale po raz pierwszy zostaną one w tym roku wsparte finansowo przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach działania "Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" dzięki czemu uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość skorzystania z profesjonalnych szkoleń wojskowych.