Plan lekcji i zastępstwa

2017-09-04 13:20:00

Plan lekcji i zastępstwa są już dostępne na naszej stronie internetowej, w zakładce po prawej stronie. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie zajęcia z sali 208 są przeniesione do świetlicy.

Lekcje są też wpisane do dziennika. Jeżeli są jakieś rozbieżności między planem lekcji na stronie internetowej i w dzienniku lekcyjnym, to wynikąją one z pomyłek przy przepisywaniu lekcji do dziennika. Proszę takie wypadki zgłaszać do wychowawcy lub do wicedyrektora. Obowiązuje plan ze strony internetowej. Wersja papierowa planu dla uczniów znajduje się w gablocie na parterze, zastępstwa na drugim piętrze, przy schodach.

Bardzo możliwe, że plan kilku klas wkrótce ulegnie zmianie. Będę o tym informować na naszej stronie internetowej. 

                                                                                                                                                              wicedyrektor

                                                                                                                                                              Magdalena Rotter