Podziękowanie

2013-10-22 13:21:00

Społeczność szkolna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością obchody 60-lecia oraz nadania imienia Książąt Pomorskich szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół.           

W szczególny sposób dziękujemy honorowym gościom oraz fundatorom sztandarów.           

Na drzewcu sztandaru umieszczone zostały pamiątkowe gwoździe z następującymi wpisami:

 1. Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP 
 2. Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP
 3. Edmund Wittbrodt – Senator RP 
 4. Kazimierz Kleina – Senator RP 
 5. Danuta Rek – Radna Sejmiku Wojewódzkiego
 6. Hubert Lewna – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
 7. Elżbieta Wasilenko – Pomorski Kurator Oświaty
 8. Halina Uchman  - Dyrektor Delegatury KO w Kościerzynie
 9. Janian Kwiecień  Starosta Kartuski
 10. Mieczysław Woźniak – Przewodniczący Rady Powiatu
 11. Bogdan Łapa – Wicestarosta Kartuski
 12. Zdzisław Sokół – Członek Zarządu Rady Powiatu Kartuskiego
 13. Piotr Leszczyński – Radny Powiatu Kartuskiego
 14. Jerzy Żurawicz – Burmistrz Gminy Żukowo
 15. Adam Okrój – Przewodniczący Rady Gminy Żukowo
 16. Marek Trepczyk – Wiceburmistrz Gminy Żukowo
 17. Zofia Walkowiak – Skarbnik Powiatu Kartuskiego
 18. Jolanta Tersa – Dyrektor Wydziału Edukacji  w Kartuzach
 19. Ks. Ireneusz Bradtke – Proboszcz Parafii WNMP w Żukowie
 20. Kontradmirał Piotr Stocki  - Komendant MOSG
 21. Młodszy inspektor Tadeusz Trybuś – Komendant Policji  Powiatowej  w Kartuzach
 22. Edmund  Kwidzyński – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
 23. Komisarz Kazimierz Maszke – Komendant Policji w Żukowie
 24. Stanisław Kosznik – Dyrektor ZSZiO w Żukowie w latach 1972-1991
 25. Tadeusz Jakubiak – Dyrektor ZSZiO  w Żukowie w latach  1992-2002
 26. Gabriela Kowalska – Dyrektor ZSZiO w Żukowie
 27. Alicja Bieńczyk – Dyrektor ZST w Kartuzach
 28. Jolanta Bociańska – Dyrektor ZS w Somoninie
 29. Anna Dereń – Dyrektor CIE w Kartuzach
 30. Krystyna Formela – Dyrektor ZSZ  w Sierakowicach
 31. Marian Gostowski – Wicedyrektor Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach
 32. Grzegorz Halasz – Dyrektor ZST w Kartuzach w latach 2000-2007
 33. Kazimierz Klas – Dyrektor ZSP w Przodkowie
 34. Marzena Krefta – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kartuzach
 35. Aleksandra Lewicz – Dyrektor ZSZiO w Kartuzach w latach 1992-2008
 36. Grzegorz Machola – Dyrektor ZSP w Sierakowicach
 37. Grażyna Maczulis – Dyrektor ZSZiO  w Kartuzach
 38. Maria Mejer-Kobiela – Dyrektor ZSO w Kartuzach
 39. Elżbieta Roszkowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żukowie
 40. Anna Sikorska – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach
 41. Elżbieta Świętoń – Dyrektor ZSP w Somoninie
 42. Maria Wenta-Barlak – Dyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie
 43. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie 
 44. Cech Rzemiosł Różnych Kartuzy
 45. Pierwsi Absolwenci Liceum Pedagogicznego 1953-1958  
 46. Jereczek Stanisława PPHU Kartuzy
 47. Sabina i Krzysztof Antosik -  POLIKOM Żukowo
 48. Elektromajster Gdynia  
 49. Berendsen Textile Service Sp. z o.o.  Żukowo
 50. MURKAM   Kowale Dolne
 51. Roman Wenzel -  Cukiernia Markiza Żukowo
 52. Stanisław Sypion  - Restauracja Gryf Żukowo
 53. Mirosław Makurat -  Auto Miras Pępowo
 54. Andrzej Penkowski  - Usługi Ogólnobudowlane Skrzeszewo
 55. Teresa Zelewska – Bank Spółdzielczy w Sztumie o/Żukowo
 56. Rada Rodziców przy ZSZiO w Żukowie