Poprawkowy egzamin maturalny

2013-07-31 12:51:00

Uwaga maturzyści przystępujący do egzaminu poprawkowego:

  • Egzamin poprawkowy ustny z języka polskiego i języka angielskiego odbędzie się 26.08.2013 o godz. 11:00 Prosimy o pół godziny wcześniejsze zgłoszenie się do sekretariatu.
  • Egzamin poprawkowy pisemny z matematyki, j. polskiego i j. angielskiego odbędzie się 27.08.2013 o godz. 9:00. Prosimy o przybycie godzinę wcześniej.