Praktyki zagraniczne - nabór uczestników

2012-11-30 12:25:00

pokl_leonardo_2.jpg

Zapraszamy do uczestnictwa w nowym projekcie pod tytułem „Nowoczesny Pracownik w Unii Europejskiej – Umiejętność Obsługi Klienta w Języku Angielskim”. Projekt prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która została beneficjentem systemowym projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe.
W ramach projektu uczniowie:

• Przejdą przygotowanie językowo-kulturowe:

- 40 godzin języka angielskiego w Polsce oraz 15 godzin w Anglii

- 4 godziny zajęć z wiedzy o Wielkiej Brytanii

- 4 godziny przygotowania praktycznego do praktyki, w tym kształcenie umiejętności pisania
życiorysu i listu motywacyjnego w języku angielskim

• Wyjadą na praktykę zawodową do Plymouth w Wielkiej Brytanii.

Praktyki zorganizowane będą w dwóch edycjach – w czerwcu 2013 i w styczniu 2014. W każdej edycji weźmie udział grupa 18 uczniów Technikum. Planujemy, że w pierwszej grupie  uczestników znajdą się uczniowie klas 3TE, 3TIL, 2TIE, 2 TL, a w drugiej grupie uczniowie obecnych klas 2TEI, 2TL, 1TEI, 1TRL.

Data pierwszego wyjazdu na praktykę to 23 czerwiec 2013. Czas trwania praktyki: 4 tygodnie.

Regulamin rekrutacji w załączeniu.Wnioski o udział w projekcie są dostępne w sekretariacie szkoły. Prosimy o złożenie ich do poniedziałku 3 grudnia 2012.

Test z języka angielskiego dla chętnych do udziału w projekcie odbędzie się we wtorek 4 grudnia 2012 na 5. godz. lekcyjnej, w sali 204.Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim odbędą się 13-14 grudnia 2012. Lista osób oraz godziny rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane 12 grudnia na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej. W celu lepszego przygotowania kandydatów część pytań zostanie ujawniona tutaj...

Regulamin rekrutacji...

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

latarnia.jpg