Sleeveface, czyli „ubierz się w książkę”

2016-04-06 08:19:00

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie  fotograficznym „Książka i ja”.

Zdjęcia typu sleeveface (zrobienie zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała) należy wysłać  na adres: bibliotekazszio@o2.pl             

do dnia 30.04.2016r. (w treści wiadomości wpisz imię i nazwisko oraz klasę).

Najciekawsze fotografie zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie
promującej książki i czytanie.

( Więcej informacji na temat konkursu -  w bibliotece).

Poniżej przykłady z Biblioteki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Źródło: http://pulowerek.pl/2014/04/bibliotekarki-z-poznania-tez-moga/

sleeveface2.jpg

sleeveface.jpg