Spotkanie z pracodawcami uczniów

2015-04-23 16:20:00

W dniu 22.04.2015 odbyło się spotkanie z pracodawcami, którzy kształcą naszych uczniów. Przybyło około dwudziestu przedstawicieli lokalnych firm.

Po powitaniu przez panią Dyrektor Gabrielę Kowalską, głos zabrała pani Magdalena Rotter, która zrelacjonowała realizację pierwszej edycji projektu "Key Competences in Vocational Training" w ramach programu ERASMUS PLUS, dzięki któremu 18 uczniów naszej szkoły mogło wyjechać na 4-tygodniową praktykę zagraniczna do Wielkiej Brytanii. Pani Rotter omówiła przede wszystkim kompetencje i umiejętności, jakie dzięki praktyce nabyli uczestnicy projektu.

Następnie pani psycholog Magdalena Milewska poprowadziła warsztaty z zasad komunikacji pod tytułem "Dlaczego czasem tak trudno się dogadać". Zaproszeni goście z wielkim zainteresowaniem brali udział w warsztatach. 

W dalszej kolejności głos zabrała pani Aleksandra Ziółkowska, która przedstawiła informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu czeladniczego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przedstawiła analizę, wyników zeszłorocznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oraz przedstawiła analizę wyników ankiety "Moje plany po skończeniu szkoły zawodowej".

Wyniki egzaminu czeladniczego w roku 2014 przedstawiła pani Krystyna Jereczek.

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat bieżących spraw dotyczących uczniów na praktykach, oraz wymiana doświadczeń pomiędzy pracodawcami.

IMG_5490_-_Kopia.JPG

IMG_5494.JPG

IMG_5498.JPG

IMG_5496.JPG

IMG_5507.JPG