Uroczystość wręczenia certyfikatów

2019-05-27 13:57:00

24 maja br. w kompleksie lotniskowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej odbył się uroczysty apel z udziałem kadetów z kilku szkół wojskowych oraz dyrektorów i przedstawicieli szkół, które prowadzą klasy mundurowe.

Uroczystość odbyła się z okazji wręczenia placówkom edukacyjnym certyfikatów uczestnictwa w III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. 

W uroczystości udział wziął I Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dywizji pilot Jan Śliwka oraz dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej gen. bryg. Adam Marczak. Naszą Szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Gabriela Kowalska i Pani Wicedyrektor Katarzyna Dagiel.

List od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do uczestników apelu w Leźnicy Wielkiej odczytał dyrektor Biura do Spraw proobronnych Waldemar Zubek.

„Jako Minister Obrony Narodowej wspieram szkoły prowadzące klasy mundurowe. Jedną z form wsparcia jest Program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Pomagając zaangażowanym szkołom mamy pewność, że ich absolwenci będą posiadać podstawowe przygotowanie do służby. Będą również wiedzieć, czego mogą spodziewać się w Wojsku Polskim. Dlatego dziękuję dyrektorom placówek, które zdecydowały się przystąpić do III edycji Programu. Dzięki współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej ze szkołami jesteśmy w stanie wspólnie zachęcić młodzież do związania swojego życia z Siłami Zbrojnymi i służbą Polsce” – napisał w liście do uczniów szef resortu obrony narodowej.

001.jpg

002.JPG

004.JPG

003.JPG

005.JPG

006.jpg

007.JPG

imag0970.jpg