Wywiadówka dla rodziców uczniów klas maturalnych

2015-03-03 16:33:00

Zapraszamy wszystkich rodziców uczniów klas trzecich LO i czwartych
Technikum na zebranie śródsemestralne, które odbędzie się
w środę 11.03.2015 o godzinie 17:00.