Zakończenie projektu Nowoczesny Pracownik w Unii Europejskiej

2014-05-26 14:19:00

pokl_leonardo_2.jpg

W dniu 23 maja 2014 w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nowoczesny Pracownik w Unii Europejskiej – Umiejętność Obsługi Klienta w Języku Angielskim” realizowanego w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" i realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Dzięki temu projektowi 36 osób z naszego Technikum w dwóch 18-osobowych grupach mogło wziąć udział w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, poprzedzonych solidnym przygotowaniem językowo-kulturowym w Polsce.

Wśród zaproszonych gości była liczna grupa gimnazjalistów z siedmiu gimnazjów regionu wraz ze swoimi nauczycielami. Młodsi uczniowie dowiedzieli się, jakie szanse i możliwości czekają osoby, które zdecydują się kontynuować naukę w technikum. Dzięki prezentacji przygotowanej i przedstawionej przez przedstawiciela grupy pierwszej Arkadiusza Szultę z kl. 3TEI oraz przedstawicielkę grupy drugiej Patrycję Lis z kl. 2 TRL nasi goście dowiedzieli się jak przebiegało przygotowanie, sama praktyka, jak uczestnicy spędzali czas wolny i czego nauczyli się dzięki takiej formie kształcenia.

Przedstawiciele uczniów Technikum wzięli udział w konkursie wiedzy o zawodach technikalnych i Unii Europejskiej. Jako nagrody otrzymali pamiątkowe gadżety przypominające o projekcie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty Europass Mobility w języku polskim i angielskim, które są dowodem odbycia praktyk zagranicznych wraz z listą umiejętności zdobytych przez uczestnika w czasie praktyki.

Mamy nadzieję, że nie był to ostatni projekt na wyjazdy zagraniczne w naszej szkole. Obecnie czekamy na wyniki pierwszej tury nowego programu europejskiego ErasmusPlus.

DSC_0516.JPG

DSC_0620.JPG

DSC_0647.JPG

DSC_0680.JPG

DSC_0683.JPG

DSC_0724.JPG