Zebrania z rodzicami uczniów przyjętych do szkoły

2019-07-10 08:40:00

Zapraszamy rodziców i uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego oraz do technikum w zawodzie t. ekonomista i t. transportu kolejowego na zebrania, które odbędą się w poniedziałek 15.07.2019 o godzinie 16.00.