Zebranie rodziców

2015-11-21 11:29:00

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się we wtorek 24.11 o godzinie 17.00.

W programie spotkanie ogólne rodziców w górnej sali gimnastycznej, dotyczące zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy i narkotyków przez uczniów. Spotkanie poprowadzi pani Justyna Szmaj z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 

Następnie odbędą się zebrania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.