Konkursy

 

Link do przykładowych pytań maturalnych z języka angielskiego:

Rozmowa wstępna


 
CRIME PREVENTION

preventcrime.gif

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w szkolnym konkursie języka angielskiego CRIME PREVENTION. 

I miejsce Patrycja Tusk 2LOP

II miejsce Monika Mrowka 3LOP

III miejsce Daria Fromela 1 LSG

 

Wyróżnienia:

Paulina Zittermann 3LOP

Przemysław Dobek 3LOP

 

 

_____________________________________________


 

USAUK.jpg

Konkurs gramatyki języka angielskiego
Odbędzie się 28. kwietnia, we wtorek, na trzeciej godzinie lekcyjnej.
Konkurs skierowany jest przede wszystkim do uczniów
posługujących się językiem angielskim
na poziomie przynajmniej INTERMEDIATE.

Czego możecie się spodziewać? Zakres materiału konkursowego to przede wszystkim:

 • Znajomość czasów
 • Strona bierna
 • Okresy warunkowe
 • Mowa zależna
 • Articles oraz prepositions

Zgłoszenia do nauczycieli języka angielskiego.


_____________________________________________


Wyniki konkursu wiedzy o Republice Południowej Afryki

Laureaci: 

1 miejsce Patrycja Wojciechowska kl II LSG 

2 miejsce Natalia Borzyszkowska kl I LSG 

3 miejsce Krystian Willma kl II LSG


Organizator, pan Daniel Mikosz, gratuluje laureatom.


 

_____________________________________________

Wyniki konkursu CRIME PREVENTION:

I miejsce: Adrian Białożyt, klasa 1LOP

II miejsce Dominika Majkowska, klasa 3B LOP


wyróżnienia:

Wioleta Czerwionka, kl. 3A LOP

Małgorzata Mach, kl. 3B LOP

Paulina Młyńska, kl. 3B LOP

 

_____________________________________________

Konkurs z języka angielskiego
dla uczniów ZSZiO w Żukowie

CRIME PREVENTION

 

Wersja do wydruku

Zapraszamy do udziału w konkursie zatytułowanym CRIME PREVENTION, polegającym na przedstawieniu w języku angielskim tematyki związanej z zapobieganiem przestępczości.

Praca może być wykonana w formie plakatu, prezentacji multimedialnej lub komiksu.

Regulamin:

 1. Prace należy wykonać indywidualnie.
 2. Minimalny format plakatu to A3.
 3. Prezentacja multimedialna powinna zawierać minimum 10 slajdów.
 4. Prace należy składać nauczycielom języka angielskiego
  do 14.03.2015r.
 5. Prace będą oceniane po kątem:
 • pomysłowości,
 • estetyki wykonania,
 • poprawności językowej.
 1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z języka angielskiego oraz nagrodami – niespodziankami na koniec roku szkolnego.

 

 

Organizatorzy:

Elżbieta Jacowicz i Katarzyna Turzyńska

Good luck!!!

_____________________________________________

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

 

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych       

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla ZSZiO w Żukowie.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych,
  promocyjnych, itp.
 3. Konkurs trwa od 15.01.2015 do 15.05.2015

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz ZSZiO    w Żukowie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego(logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma , ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie (format A-3)lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Projekty konkursowe nie mogą zawierać elementów obraźliwych.
 4. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 • być czytelne
 • łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 • wzbudzać  pozytywna emocje
 • składać się

>  tylko z logotypu ( stylizacji literowej)

> tylko z elementu graficznego będącego symbolem

>  lub też zawierać połączenie obu tych elementów

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Prace należy składać podając: imię, nazwisko, klasę. W wypadku absolwentów rocznik ukończenia nauki.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 15.05.2015 do p.Doroty Żuromskiej Górczak lub w sekretariacie szkoły
 2. Prace które nie będą spełniały wymagań regulaminu nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Organizator nie zwraca prac konkursowych.

 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły
 2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania
 3. Czytelność i funkcjonalność projektu.
 4. Estetyka wykonania projektu

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Planowana data ogłoszenia wyników 29.05.2015
 2. Komisja wyłoni  zwycięzców konkursu – I /II/ III miejsce
 3. W przypadku zbyt niskiego poziomu prac organizator nie zapewni  publikacji i  wdrożenia do realizacji projektów konkursowych.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

_____________________________________________

 

 

8 POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY
”Zabytki Kaszub”


1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie powiatu kartuskiego uczący się w:

 • gimnazjach

 • szkołach ponadgimnazjalnych 

 2. Kategorie i forma prac:

 • ZDJĘCIE lub GRAFIKA KOMPUTEROWA – format A4 lub większy, prace dostarczamy w formie papierowej i elektronicznej;

 • PRACA PLASTYCZNA –technik dowolna, format A3 i większy

3. Terminarz

 • termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2014 roku
 •  rozstrzygnięcie konkursu czerwiec 2014 podczas Dnia Młodzieży.
  Zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie
  Wyniki konkursu i  nagrodzone prace zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej www.zsziozukowo.pl .

  Prace z dopiskiem „Zabytki Kaszub” prosimy dostarczać (pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły) na adres:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
ul. Gdyńska 5
83-330 Żukowo

4. Każda praca powinna zawierać:    

 •  Imię i nazwisko autora

 • Nazwę i adres szkoły do której uczęszcza autor pracy

 • Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, który pilotował powstanie pracy w szkole

 •  Informacje kontaktowe do twórcy pracy lub nauczyciela opiekuna – zostaną one wykorzystane do powiadomienia o wygranej

  Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie bądź drogą elektroniczną:

  e-mail: nasze1prace@wp.pl
  sekretariat szkoły tel.: (58)-681-85-12

   

  Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Hanna Szymańska, Brygida Treder.

5.  Inne

 • Kryteria oceny prac będą obejmowały: kreatywność, pomysł, warsztat, jakość i technikę wykonania

 • O ostatecznym terminie rozdania i rodzaju nagród organizator powiadomi w terminie późniejszym

 • Prace muszą być stworzone przez artystę własnoręcznie oraz muszą być jego własnością

 • Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenie własności (plagiat) w pracach prezentowanych podczas trwania konkursu. Odpowiedzialność z tego tytułu przypada wykonawcy dzieła.

 • Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane

 

Konkurs Wiedzy o Kanadzie

2012-04-20

Pan Mikosz zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Kanadzie. Prosimy o zgłoszenia indywidualne w sali i1. Atrakcyjne nagrody.

Zaproszenie do konkursu

 

W dniu 25.05.2012 odbędzie sie konkurs wiedzy o Kanadzie.

Pan Mikosz zaprasza wszystkich chętnych uczestników o godzinie 9:00 do sali nr i1.

WYNIKI KONKURSU


W wyniku przeprowadzonego konkursu laureatami zostali:

1.Maciej Okrój kl. 1 LSG - 1-sze miejsce

2.Paweł Czerwiński kl. 1 LSG - 2-gie miejsce

3.Sandra Bobrowska kl. 1 LSG - 3-cie miejsce

Serdecznie gratulujemy