O szkole

To niewiarygodne, ale nasza placówka ma już ponad 50 lat (nie pochodzi więc z epoki kamienia łupanego jak się to co nie którym wydaje!!!). Przenieśmy się więc w czasy gdy Żukowo było małą wioską. Do wybudowanego w 1214 r. Klasztoru sprowadzono norbertanki, które utworzyłynowicjat i dwie szkoły świeckie dla dziewcząt i pań. Jednak po pewnym czasie stworzono szkołę dla chłopców - nazwano ich żaczkami i uznano tę szkołę za typ szkoły wyższej od elementarnej. Pierwszy rozbiór Polski zamyka świetność szkół norbertanek! Rozporządzeniem Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej z 10 marca 1920r. wprowadzono siedmioletni obowiązek szkolny. W latach 1932 - 1939 w żukowskiej szkole uczyło tylko 8 nauczycieli. Wraz z nastaniem okupacji hitlerowskiej powstała szkoła średnia ”Hauptschule” z 9 letnim obowiązkiem szkolnym, mówiono jedynie w języku niemieckim. Po przejściu ciężkich walk w 1945 r. postanowiono wybudować ”Szkołę - Pomnik Polski Ludowej”. Warunki były spartańskie, ale w 1952r. do 24 starych sal dołączono 10 nowych, z parkietem i centralnym ogrzewaniem, a ubikacje z bieżącą wodą wzbudzały wielką sensację. W 1952r. nastąpił przełom, dwa oddziały o specjalności: ślusarz narzędziowy i stolarz budowlany, zajęły sale na drugim piętrze. Dyrektorem był wówczas pan Mikołaj Wieremiejczyk. Lecz ze względu na brak warsztatów szkolnych szkoła przetrwała tylko jeden rok. 12 stycznia 1953r. utworzono liceum pedagogiczne.

W pierwszym naborze pozyskano 42 uczniów. Kadrę nauczycielską stanowili wyłącznienauczyciele z podstawówki, którzy nie posiadali wyższego wykształcenia. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełniła Regina Knapik. W roku szkolnym 1955\56 zatrudniono nowych nauczycieli z wykształceniem specjalistycznym. Zapotrzebowanie na nauczycieli nauczania początkowego malało. Z tej przyczyny niektóre licea pedagogiczne likwidowano, ale liceum w Żukowie przetrwało (dzielna szkoła!!!). W 1957 r. przedłużono naukę do pięciu lat. Ciekawostką jest to, że do 1960r. istniała przy liceum szkoła ćwiczeń. Zastanawiano się także nad likwidacją liceum, gdyż było za mało sal lekcyjnych, ale dzięki panom M. Soińskiemu i J. Czerwińskiemu udało się ocalić szkołę. W 1965r. liceum miało 11 oddziałów, wówczas dyrektorem był Leon Miciński. Państwowe Liceum Pedagogiczne w Żukowie ukończyło 535 absolwentów. Rok 1963 to początek funkcjonowania Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Z dniem 1.09.1967r. utworzono Technikum Budowlane w Żukowie, które maturą w 1970 zakończyło swoje istnienie, a na miejsce zlikwidowanej szkoły powołano Zasadniczą Szkołę Handlową.

Później utworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą. W miedzy czasie powstało Liceum Ekonomiczne i Zawodowe. W 1992r. powołano Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.

Pierwsza matura w Liceum Ekonomicznym w Żukowie odbyła się 10.05.1972r. Funkcję dyrektora pełnił wtedy Stanisław Kosznik, a od 1991r. Grzegorz Halasz. Rok póżniej - 15 kwietnia to zaszczytne stanowisko objęła Maria Machut, ale już w lipcu przekazała je Tadeuszowi Jakubiakowi. Obecnie dyrektorem naszej szkoły jest pani Gabriela Kowalska. Od dwóch lat nasza placówka prezentuje szeroki wybór liceów profilowanych. Zadziwiający jest fakt, że przez te szkolne korytarze przeszło już 5879 absolwentów (prawdziwy szok!!!), a każdy z nich wspomina czasy swej nauki w Żukowie z radością, a czasami nawet z łezką w oku... - był to dla wielu najwspanialszy okres w życiu. Jesteśmy bardzo dumni, że nasza szkoła ma tak bogatą historię i ”wypuściła” w świat tylu wychowanków, którzy osiągnęli duże sukcesy na szczeblach kariery zawodowej - gratulujemy!

Lokalizacja

Żukowo położone jest w powiecie kartuskim, w odległości 20 km od Gdyni i Gdańska na terenie województwa pomorskiego.   Samo miasto bez wątpienia warte jest odwiedzenia, przy okazji pobytu w Trójmieście.  W okolicy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących znajduje się wiele urokliwych miejsc i  zabytków. Do najważniejszych z nich należy kościół ponorbertański z XIII w. 
Przy samej szkole zaczyna się trasa rowerowa, która prowadzi przez Wzgórza Żukowskie, skąd rozciąga się przepiękny widok na tereny kaszubskie. Jadąc nią mija się stary młyn, który nadal funkcjonuje i zmierza się do urokliwej kaskady zwanej "Wodospadem". Trasa  kończy się  "Nad jeziorkiem", gdzie odbywa się wiele imprez. Miasto wybudowało tam scenę, na której często występują zaproszone do Żukowa zespoły artystyczne.

Niedaleko Żukowa, w Babim Dole rozpoczyna się jeszcze jedna trasa turystyczna, która prowadzi wzdłuż Raduni. Podążając Jarem Raduni każdy styka się z dziewiczą przyrodę, w której życie człowiek prawie nie ingerował. Trasa kończy się w Żukowie i jest wspaniałym sposobem na czynny wypoczynek.