DLA PRACODAWCY

Harmonogram kursów dokształcania zawodowego

 Zespół Szkół Technicznych

ul. Mściwoja II 24

83-300 Kartuzy 

 Lp

 Zawód

 Klasa

 Termin kursu

 1.

 Elektromechanik

 III

10.09.2018 - 05.10.2018

2. 

Fryzjer

III 

10.09.2018 - 05.10.2018  

3. 

Cukiernik 

III

10.09.2018 - 05.10.2018 

 4.

Kucharz

 III

08.10.2018 - 01.11.2018 

 5.

 Stolarz

III

08.10.2018 - 01.11.2018  

 6.

 Mechanik pojazdów samochodowych 

III

08.10.2018 - 01.11.2018 

 7.

Tapicer

 III

08.10.2018 - 01.11.2018 

 8.

Sprzedawca 

III

05.11.2018 - 30.11.2018 

9. 

Cukiernik 

II

05.11.2018 - 30.11.2018 

 10.

 Fryzjer

 II

05.11.2018 - 30.11.2018  

 11.

 Mechanik pojazdów samochodowych 

 II

05.11.2018 - 30.11.2018  

 12.

 Elektromechanik 

 II

05.11.2018 - 30.11.2018  

13. 

 Blacharz samochodowy 

III

03.12.2018 - 11.01.2018  

14. 

 Stolarz 

II

03.12.2018 - 11.01.2019  

15. 

 Kucharz 

 II

14.01.2019 - 08.02.2109  

16.

Elektryk

III

14.01.2019 - 08.02.2019 

17.

Blacharz samochodowy 

II

14.01.2019 - 08.02.2019 

18.

Elektryk 

II

25.02.2019 - 22.03.2019 

19.

Mechanik pojazdów samochodowych 

I

 25.02.2019 - 22.03.2019

20.

Murarz - tynkarz 

I

25.02.2019 - 22.03.2019 

21.

Stolarz 

I

25.02.2019 - 22.03.2019 

22.

Sprzedawca 

II

25.02.2019 - 22.03.2019 

23.

Dekarz 

I

25.02.2019 - 22.03.2019 

24.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

II

25.03.2019 - 25.04.2019 

25.

Monter sieci i instalacji sanitarnych 

II

25.03.2019 - 25.04.2019 

26.

Elektryk 

I

25.03.2019 - 25.04.2019 

27.

Tapicer 

II

25.03.2019 - 25.04.2019 

28.

Cukiernik 

I

25.03.2019 - 25.04.2019 

  29. 

 Blacharz samochodowy 

 I

 25.03.2019 - 25.04.2019 

 30. 

 Sprzedawca 

 I

 25.03.2019 - 25.04.2019 

     31.

 Tapicer 

 I

 06.05.2019 - 31.05.2019 

 32. 

 Fryzjer 

 I

  06.05.2019 - 31.05.2019 

 33.

 Kucharz 

 I

  06.05.2019 - 31.05.2019 

 34. 

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

  06.05.2019 - 31.05.2019 

 35.

 Monter sieci i instalacji sanitarnych 

I  

  06.05.2019 - 31.05.2019 


Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Tczewie

ul. Sobieskiego 10

83-110 Tczew

Lp.

Zawód  klasa  Termin kursu

1.

   ślusarz 

II 

10.09.2018 - 05.10.2018 

2.

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

ślusarz

elektromechanik pojazdów samochodowych 

                  II

                 III

 

III

            05.11.2018 - 30.11.2018 

3.

 operator obrabiarek skrawającyh                      II  07.01.2019 - 01.02.2019 

 4.

 ślusarz 

 I

04.02.2019 - 08.02.2019 i 25.02.2019 - 15.03.2019 


Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 

ul. Botaniczna 66

65-392 Zielona Góra 

 Lp.

 Zawód

 Klasa

 Termin kursu

1.

Fotograf 

III

04.09.2018 - 30.09.2018 

2.

Złotnik - jubiler 

III

04.09.2018 - 30.09.2018  

3.

Krawiec 

III

05.11.2018 - 02.12.2018  

 4.

 Kamieniarz 

 III

 05.11.2018 - 02.12.2018  

 5. 

 Kamieniarz 

 II

 02.01.2019-10.02.2019

 6. 

 Lakiernik 

 II

 02.01.2019-10.02.2019

 7. 

 Wędliniarz 

 II

 03.12.2018 - 21.12.2018 

 8.

 Fotograf 

 II

 02.01.2019-10.02.2019

9.

Piekarz

I

11.02.2019 – 10.03.2019

10

Piekarz

II

11.02.2019 – 10.03.2019

11.

Lakiernik

I

11.03.2019 – 07.04.2019

12.

Operator obrabiarek skrawających

I

11.03.2019 – 07.04.2019

13.

Rolnik

I

08.04.2019 – 19.05.2019

14.

Fotograf

I

20.05.2019 – 16.06.2019


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Aleja Leśna 2 

87-300 Brodnica


1.

Elektromechanik

I

06.05.2019 – 30.05.2019

2

Elektromechanik pojazdów samochodowych

I

06.05.2019 – 30.05.2019


Spotkania z pracodawcami

 

Serdecznie zaparaszamy na spotkanie z parcodawcami uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, które odbędzie się 14.03.2019 ( czwartek) o godzinie 16.30 w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.

Porządek spotkania:

1. Skuteczna komunikacja. Jak rozmawiać z uczniem? - wykład poprowadzi pani Martyna Kuberska, pedagog
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

2. Analiza wyników:

                  a. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

                  b. egzaminu czeladniczego.

 3.    Sprawy różne

 

 

 

 

Informacje

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 

 

30.04.2018

08.05.2018

01.06.2018

13 - 21.06.2018 

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia powinni być na zajęciach praktycznych