Liceum

W skład Liceum Ogólnokształcącego wchodzą wyłącznie klasy wojskowe objęte patronatem  7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Nauka w liceum trwa trzy lata po gimnazjum lub cztery po szkole podstawowej i kończy się egzaminem maturalnym, dającym możliwość kształcenia na wszystkich uczelniach. Przedmiotami realizowanymi w rozrzerzonej podstawie programowej są matematyka i język angielski w obu klasach wojskowych. Stosujemy podział na cztery grupy zaawansowania na języku angielskim i dwie w matematyce tak, aby każdy uczeń mógł kontynuować naukę w grupie o zbliżonych umiejętnościach. Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące mundurowe, będzie mógł kontynuować naukę rownież w szkołach oficerskich i podoficerskich, podjąć pracę w służbach mundurowych i zawodach cywilnych powiązanych z tymi służbami. Dzięki realizacji innowacji pedagogicznej, kończącej się egzaminem przed państwową komisją, absolwent naszej szkoły będzie przygotowany do odbycia służby przygotowawczej według Skróconego Programu Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP. Część zajęć jest prowadzona przez czynnych zawodowo funkcjonariuszy służb mundurowych. 

W ramach części godzin wychowania fizycznego uczniowie poznają techniki samoobrony (judo, aikido). Dzięki regularnym zajęciom pozalekcyjnym uczą się strzelania z broni sportowej. Przechodzą zajęcia wojskowe z zakresu musztry i terenoznawstwa, realizowane częściowo na obozach szkoleniowych.

Program nauczania klas mundurowych przewiduje trzy obozy szkoleniowe:

- unitarny (integracyjno-szkoleniowy) - wrzesień w pierwszej klasie
- kondycyjny - maj w pierwszej klasie
- specjalistyczny - maj w drugiej klasie.

Liczne wycieczki dydaktyczne, działania na rzecz środowiska lokalnego, udział w uroczystościach patriotycznych uzupełniają program kształcenia tych klas.