klasa Bezpieczeństwa Narodowego

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA

Jeśli marzysz o pracy w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy w Wojsku ta klasa jest dla Ciebie! W trakcie nauki będziesz zdobywał wiedzę z zakresu specyfiki pracy w różnorodnych formacjach mundurowych. Poznanie problematyki bezpieczeństwa narodowego i specyfiki pracy służb mundurowych to wybór atrakcyjnej, zaszczytnej i mogącej zaspokoić aspiracje życiowe ścieżki kariery zawodowej. Kandydatów do tej klasy powinna cechować otwartość na zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, sprawność fizyczna, chęć pracy zespołowej. W ciągu trzech lat pobytu w liceum zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej na temat bezpieczeństwa narodowego oraz wiedzy praktycznej w zakresie technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych, musztry i ratownictwa medycznego.

Przedmiotami realizowanymi w tej klasie w rozszerzonej podstawie programowej są język angielski i matematyka. W ramach przedmiotów uzupełniających realizowane są treści związane ze specyfiką pracy w różnorodnych formacjach mundurowanych oraz język angielski w służbach mundurowych. Drugim językiem w klasie bezpieczeństwa narodowego jest język niemiecki.

Chcesz więcej informacji na temat klas mundurowych?  przejdź do LICEUM.