Technikum

Nauka w technikum trwa cztery lata  i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a także egzaminem maturalnym. Absolwent z tytułem technika ma w ręku konkretny zawód i doświadczenie poparte obowiązkową praktyką, jednocześnie posiada także maturę, która pozwala na dalszą edukację w szkołach wyższych. Egzamin zawodowy składa się z dwóch lub trzech części (kwalifikacji), które zdawane są stopniowo w czasie trwania nauki.

Przedmiotami realizowanymi w rozszerzonej podstawie programowej są geografia i matematyka. Zwiększona dzięki rozszerzeniu liczba godzin matematyki daje szanse lepszego przygotowania się do egzaminu maturalnego z tego obowiązkowego przedmiotu. Od drugiej klasy zajęcia odbywają sie w grupach, utworzonych na podstawie poziomu zaawansowania uczniów.


ZAWODY DO WYBORU:

transportu kolejowego            logistyk            ekonomista            organizacja reklamy          eksploatacji portów i terminaliKIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA