Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

 Uwaga!

NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KIERUNEK NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

 

 

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych automatyką, którzy lubią przedmioty ścisłe.

 

W celu prawidłowej realizacji kierunku Szkoła podjęła współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Zakładem Linii Kolejowych w Gdyni. Część zajęć będzie prowadzona na terenie tych zakładów. Lekcje z przedmiotów zawodowych prowadzić będą pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni.

Osoby planujące pracę na kolei nie mogą mieć żadnych problemów zdrowotnych.

 

Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym zajmuje się:

•planowanie ruchu kolejowego,

•serwisowanie i naprawianie sprzętu kolejowego,

•przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji,

•decydowanie o doborze odpowiednich maszyn,

•przeprowadzanie okresowych przeglądów i dokonywanie ich analizy.

Osoba mająca kwalifikacje w tym zawodzie może znaleźć pracę we wszelkich miejscach związanych z transportem kolejowym, czyli PKP, u prywatnych przewoźników kolejowych, firmach zajmujących się logistyką transportu kolejowego lub produkujących urządzenia do sterowania ruchem kolejowym. Może pracować jako:

•sprzedawca,

•serwisant,

•sterujący ruchem kolejowym,

specjalista do spraw logistyki

Osoba wykonująca zawód technika automatyka sterowania ruchem kolejowym powinna interesować się nowoczesnymi technologiami, transportem kolejowym oraz budową maszyn.

Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:

•odpowiedzialność,

•dyspozycyjność,

•spostrzegawczość

•komunikatywność,

punktualność.

Zdając egzamin zawodowy zdobędziesz kwalifikację E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.

 


KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA