Technik eksploatacji portów i terminali

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA

Technik eksploatacji portów i terminali daje szerokie możliwości zatrudnienia we wszelkich portach i terminalach samochodowych, lotniczych, kolejowych, rzecznych i morskich, również w strefach ekonomicznych i wolnocłowych. Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami  z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej.
Praca w portach i terminalach w obsłudze naziemnej, praca w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, praca w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, praca w centrach dystrybucyjnych - takie zajęcia czekają na Ciebie, jeśli zdecydujesz się na ten kietunek kształcenia! Ukończenie klasy technika eksploatacji portów i terminali daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki "mundurowe".

 W trakcie nauki zdobędziesz między innymi takie umiejętności jak:

  • zasady obsługi pasażerów w portach i terminalach;
  • magazynowanie ładunków, w tym ponadgabarytowych, materiałów niebezpiecznych i żywych zwierząt w portach i terminalach;
  • obsługiwanie ładunków w portach i terminalach;
  • sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
  • obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
  • obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów.

                               

                             KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA