Technik eksploatacji portów i terminali

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA

Technik eksploatacji portów i terminali daje szerokie możliwości zatrudnienia we wszelkich portach i terminalach samochodowych, lotniczych, kolejowych, rzecznych i morskich, również w strefach ekonomicznych i wolnocłowych. Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami  z zakresu obsługi podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługi bagażowej.
Praca w portach i terminalach w obsłudze naziemnej, praca w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward, praca w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, praca w centrach dystrybucyjnych - takie zajęcia czekają na Ciebie, jeśli zdecydujesz się na ten kietunek kształcenia! Ukończenie klasy technika eksploatacji portów i terminali daje również świetną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach bardzo obecnie poszukiwanych, m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki "mundurowe".

 W trakcie nauki zdobędziesz między innymi takie umiejętności jak:

 • zasady obsługi pasażerów w portach i terminalach;
 • magazynowanie ładunków, w tym ponadgabarytowych, materiałów niebezpiecznych i żywych zwierząt w portach i terminalach;
 • obsługiwanie ładunków w portach i terminalach;
 • sporządzanie dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów;
 • obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali;
 • obliczanie kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch kwalifikacji:

 • A.33.   Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • A.34.   Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Aby lepiej przygotować się do przyszłej pracy będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

 • kurs operatora wózków widłowych
 • obsługa programu magazynowego "LOMAG"
 • kurs obsługi suwnic
 • kurs - cumowniczy portowy
 • kurs - lukowy
 • kurs - hakowy
 • kurs - chwytakowy
 • doradztwo zawodowe
 • język angielski w portach i terminalach

 

Dla uczniów wyróżniających się:

 • PRAWO JAZDY KAT. B

                               

                             KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA