Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Technik organizacji reklamy to osoba, która organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych. Potrafi zorganizować i prowadzić kampanie reklamowe. Projektuje oraz wykonuje środki reklamowe. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią Ci pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Absolwenci Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Dodatkowo w trakcie nauki zdobędziesz między innymi takie umiejętności z zakresu:

  • organizowania kampanii reklamowych
  • analizy rynku 
  • analizy potrzeb konsumentów
  • wiedzy o  kreowaniu marki
  • wprowadzenia produktu na rynek
  • obsługa komputerowych programów graficznych

Egzamin zawodowy obejmuje dwie kwalifikacje:

  • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Program nauczania przedmiotów zawodowych uzupełniają liczne wycieczki  edukacyjne do drukarni i agencji reklamowych. Aby lepiej przygotować się do przyszłej pracy będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

  • warsztaty fotograficzne
  • zajęcia plastyczne

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA