Technik transportu kolejowego

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych obsługą urządzeń infrastruktury kolejowej. Klasa technik transportu  kolejowego jest klasą mundurową.

W celu prawidłowej realizacji kierunku Szkoła podjęła współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną oraz Zakładem Linii Kolejowych w Gdyni. Część zajęć jest prowadzona na terenie tych zakładów.

Osoby planujące pracę na kolei nie mogą mieć żadnych problemów zdrowotnych.

Jako uczeń tego kierunku zdobędziesz umiejętności organizowania ruchu i obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym, planowania i realizacji przewozów kolejowych, budowy taboru kolejowego. Ponadto w trakcie nauki pozyskasz takie umiejętności jak:

  • organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu
  • obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
  • nadzorowanie i koordynowanie prac przewoźników na terenie stacji kolejowej
  • planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzanie taborem kolejowym
  • przygotowanie do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób
  • zestawiania, rozrządzanie i obsługa pociągów

 

Zdobyte kwalifikacje dadzą Ci możliwość zatrudnienia na stanowisku między innymi: dyżurnego ruchu, nastawniczego, konduktora i rewidenta taboru.

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA