Branżowa Szkoła I Stopnia

Dlaczego szkoła zawodowa?
 1. Szkoła zawodowa daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, pozwalających zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę.
 2. Jej uczniowie przygotowywani są do zakładania i prowadzenia małych firm usługowych, np. warsztatu samochodowego, zakładu instalatorstwa elektrycznego czy zakładu naprawy sprzętu AGD, RTV itp.
 3. Umiejętności praktyczne łatwiej zdobyć w młodym wieku, im człowiek starszy, tym trudniej opanować pewne czynności manualne, a więc warto rozpocząć kształcenie zawodowe już po gimnazjum.
 4. Po szkole zawodowej można się dalej kształcić, zdobywając maturę czy tytuł technika.
 5. Najskuteczniejszym sposobem zdobywania wiedzy jest łączenie teorii z praktyką, a taki system kształcenia dominuje w szkole zawodowej.

Jak przebiega nauka w naszej szkole?

 1. Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata.
 2. Po ukończeniu nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy.
 3. W klasach wielozawodowych uczą się uczniowie wszystkich możliwych zawodów. Najpoularniejszymi zawodami w naszej szkole są: mechanik, fryzjer, sprzedawca, kucharz.
 4. Uczeń gimnazjum, który chce podjąć naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej znajduje miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie. Wyjątek stanowi zawód kierowca mechanik - w tym przypadku w znalezieniu praktyki pomaga Szkoła. W zakładce Dla Gimnazjalisty/ OFERTA PRAKTYK DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ znajduje się informacja o pracodawcach, którzy zgłosili zapotrzebowanie na pracowników młodocianych.
 5. Nauka w szkole trwa  3 dni w tygodniu w klasie pierwszej, 2 dni w tygodniu w klasie drugiej i 1 dzień w tygodniu w klasie trzeciej. W pozostałe dni uczniowie mają praktyczą naukę zawodu w swoich zakładach pracy.
 6. Szkoła zapewnia uczniom naukę przedmiotów ogólnokształcących. Każdy uczeń wyjeżdża raz w roku na czterotygodniowy kurs zawodowy, gdzie uczy się wszystkich przedmiotów zawodowych, niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego.

 

      KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA