kierowca mechanik

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA

Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią. Kierowca mechanik świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Pracę można wykonywać na rzecz pracodawcy bądź prowadzić własną działalność gospodarczą. Kierowca mechanik może być zatrudniony na różnych stanowiskach związanych z usługami transportowymi, tj. kierowca samochodu osobowego, dostawczego, uprzywilejowanego, a w przypadku posiadania wyższej kategorii prawa jazdy niż kategoria B odpowiednio do kierowania tymi pojazdami.

Egzamin zawodowy obejmuje jedną kwalifikację:

A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego.


W trakcie nauki na kierunku kierowca mechanik zdobędziesz między innymi takie umiejętności jak:

 • stosowanie przepisów prawa dotyczących kierowania pojazdami obowiązującymi na terenie kraju oraz w przewozach międzynarodowych;
 • stosowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i odpoczynku kierowców oraz czasu pracy kierowców;
 • stosowania przepisów regulujących warunki przewozu określonych towarów;
 • sprawdzanie i ocenianie stanu technicznego pojazdu przed wyjazdem;
 • kierowanie pojazdem samochodowym w różnych warunkach drogowych;
 • analizowanie i dostosowanie trasy przejazdu do wykonywania zadań transportowych;
 • prowadzenie dokumentacji jazdy zgodnej z wykonywanym zadaniem przewozowym;
 • stosowanie procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;
 • dobieranie układu, zespołu, podzespołów i części pojazdów samochodowych do napraw;
 • wykonywanie regulacji podzespołów pojazdów samochodowych, usuwanie usterki pojazdów samochodowych,
 • wypełnianie dokumentacji obsługi lub naprawy pojazdu.

 

 Zadania zawodowe, do których będziesz przygotowany:

 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska,
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu,
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów,
 • prowadzenie dokumentacji pojazdu,
 • prowadzenie dokumentacji przewozowej,
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonywanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych,
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku).

W ramach nauki na kierunku kierowca mechanik zdobędziesz BEZPŁATNIE przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Aby lepiej przygotować się do przyszłej pracy będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

 • obsługa podnośników HDS
 • kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kategorii C
 • doradztwo zawodowe

Jeżeli potrzebujesz pomocy w znalezieniu praktyki, przyjdź do sekretariatu Szkoły.


___________________________________________________________________________________________________

Zawód kierowca mechanik jest ściśle związany z kierunkiem nauczania w technikum: technik transportu drogowego. Wystarczy zdać drugą kwalifikację (drugą część egzaminu zawodowego) oraz uzupełnić wykształcenie ogólne, aby kierowca mechanik mógł zostać technikiem transportu drogowego.Dla Gimnazjalisty/ OFERTA PRAKTYK DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ 


KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA