klasa wielozawodowa

W szkole Branżowej I stopnia kształcimy między innymi w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych

ślusarz

sprzedawca

fryzjer

kucharz

stolarz

krawiec

złotnik-jubiler

fotograf

elektromechanik

elektromechanik pojazdów samochodowych

 dekarz

monter sieci, instalacji i urządzęń sanitarnych

Uczniowie samodzielnie znajdują praktyki zawodowe u pracodawców. Można skorzystać z listy pracodawców, którzy na stałe współpracują ze szkołą (link poniżej).

Pracodawca lub wyznaczony przez pracodawcę pracownik, który chce szkolić pracowników młodocianych, musi posiadać uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626). Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Dla Gimnazjalisty/ OFERTA PRAKTYK DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ 


KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA