klasa wielozawodowa

W szkole Branżowej I stopnia kształcimy w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych

ślusarz

sprzedawca

fryzjer

kucharz

stolarz

krawiec

złotnik-jubiler

fotograf

elektromechanik

elektromechanik pojazdów samochodowych

 dekarz

monter sieci, instalacji i urządzęń sanitarnych

 

 

 

 

 

 

Dla Gimnazjalisty/ OFERTA PRAKTYK DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA - powrót                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA