Comenius

Projekt realizowany przez uczniów ZSZiO w ramach tego programu nosi tytuł: MLODZI LUDZIE W EUROPIE – PIERWSZE KROKI W DOROSŁE ŻYCIE. 

Nasi uczniowie  we współpracy ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Słowacji i Belgii porównują różne aspekty  życia codziennego młodych ludzi w poszczególnych krajach.  Do tematów, które uczniowie podjęli  do tej pory należą: środowisko lokalne, pasje i zainteresowania młodych ludzi, kieszonkowe oraz praca dorywcza, formy spędzania wakacji, ulubiona muzyka, zwyczaje i tradycje świąteczne, zdobywanie prawa jazdy, plany związane z przyszłą pracą i edukacją. 

Celem projektu jest lepsze poznanie realiów codziennego życia młodych Europejczyków oraz pogłębienie wiedzy o partnerskich krajach i zwiększenie samoświadomości jako równoprawnych członków wspólnoty europejskiej.

Językiem projektu jest  język angielski, co służy  realizacji kolejnego celu - doskonaleniu umiejętności językowych. Uczniowie ćwiczą też umiejętności w posługiwaniu się sprzętem komputerowym, miedzy innymi przygotowując film na temat swojego życia szkolnego oraz prezentacje  multimedialne o atrakcyjnych miejscach wakacyjnych w Polsce.

Uczniowie ze szkół partnerskich pozostają w stałym kontakcie uczestnicząc 2 razy w miesiącu w internetowych czatach.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Mirosława Stencel, nauczyciel języka angielskiego.

W kwietniu b.r. uczniowie i nauczyciele z Presova w Słowacji przebywali przez 4 dni w Żukowie, zwiedzając także Gdańsk i Kaszuby. Nasi uczniowie mieli możliwość poznania swoich partnerów z projektu, pokazania im swojej szkoły i regionu.

W dniach 28 maja do 2 czerwca w ramach rewizyty nasi nauczyciele i uczniowie odwiedzili szkołę w Presowie. Nasi gospodarze  nie tylko pokazali nam swoją szkołę ale także zabrali nas w Tatry i do jednej z licznych jaskiń na tym terenie. Zostaliśmy też przyjęci przez burmistrza miasta Presov.