ECDL

INFORMUJEMY, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010  WSZYSTKIE NASZE PRACOWNIE UZYSKAŁY  CERTYFIKATY LABORATORIUM ECDL

logo_ecdl.gif

Polskie Biuro ECDL powołane zostało (przez Polskie Towarzystwo Informatyczne) w celu koordynowania prac, obsługi informacyjnej systemu nadawania ECDL i sprawowania nadzoru nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów. Znaki ECDL oraz PTI są zarejestrowanymi znakami towarowymi i na ich używanie wymagana jest zgoda Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

 

Informacje ogólne

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

 • Podstawy technik informatycznych

 • Użytkowanie komputerów

 • Przetwarzanie tekstów

 • Arkusze kalkulacyjne

 • Bazy danych

 • Grafika menedżerska i prezentacyjna

 • Usługi w sieciach informatycznych

 

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy. 

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;

 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);

 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;

 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich. 

   

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie i służy:

 • przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;

 • podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;

 • wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;

 • opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;

 • umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. 

   

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

 

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji skorzystaj ze strony, której adres zamieszczamy poniżej:

źródło: http://www.ecdl.com.pl