EFS Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych

Uczestniczymy w projekcie "Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawód nr 18: technik ekonomista 341[O2] i technik rachunkowości 412[01].
W ramach projektu otrzymaliśmy darowiznę w postaci oprogramowania komputerowego firmy Inrert Sp. z o.o. o nazwie INSERT GT służące do prowadzenia i przeprowadzania egzaminów zawodowych.